07:30 Документарна програма
08:15 Вкусот на традицијата
10:15 Село гори, баба се чешла
11:50 Алфа Ординација
14:30 Вести
14:45 Вкусот на традицијата
15:20 Забавна програма
16:50 ТВ серија
17:30 Вести
20:15 Село гори, баба се чешла
21:00 ТВ серија
22:45 Вести
23:30 Игран филм
07:30 Документарна програма
08:15 Вкусот на традицијата
10:15 Село гори, баба се чешла
11:50 Алфа Ординација
14:30 Вести
14:45 Вкусот на традицијата
15:20 Забавна програма
16:50 ТВ серија
17:30 Вести
20:15 Село гори, баба се чешла
21:00 ТВ серија
22:45 Вести
23:30 Игран филм
07:30 Документарна програма
08:15 Вкусот на традицијата
10:15 Село гори, баба се чешла
11:50 Алфа Ординација
14:30 Вести
14:45 Вкусот на традицијата
15:20 Забавна програма
16:50 ТВ серија
17:30 Вести
20:15 Село гори, баба се чешла
21:00 ТВ серија
22:45 Вести
23:30 Игран филм
07:30 Документарна програма
08:15 Вкусот на традицијата
10:15 Село гори, баба се чешла
11:50 Алфа Ординација
14:30 Вести
14:45 Вкусот на традицијата
15:20 Забавна програма
16:50 ТВ серија
17:30 Вести
20:15 Село гори, баба се чешла
21:00 ТВ серија
22:45 Вести
23:30 Игран филм
07:30 Документарна програма
08:15 Вкусот на традицијата
10:15 Село гори, баба се чешла
11:50 Алфа Ординација
14:30 Вести
14:45 Вкусот на традицијата
15:20 Забавна програма
16:50 ТВ серија
17:30 Вести
20:15 Село гори, баба се чешла
21:00 ТВ серија
22:45 Вести
23:30 Игран филм