08:15 Вкусот на традицијата
08:30 Девојката со име Фериха
12:00 Алфа Ординација
13:30 Збор по збор
14:30 Вести
14:40 Семеен магазин
16:15 Бекстејџ
17:00 Комшиски муабети
17:30 Вести
18:15 Девојката со име Фериха
20:40 Луд, збунет, нормален
21:45 Бела лаѓа
23:30 Вести
00:10 Игран филм
01:45 Бекстејџ
08:15 Вкусот на традицијата
08:30 Девојката со име Фериха
12:00 Алфа Ординација
13:30 Збор по збор
14:30 Вести
14:40 Семеен магазин
16:15 Бекстејџ
17:00 Комшиски муабети
17:30 Вести
18:15 Девојката со име Фериха
20:40 Луд, збунет, нормален
21:45 Бела лаѓа
23:30 Вести
00:10 Игран филм
01:45 Бекстејџ
08:15 Вкусот на традицијата
08:30 Девојката со име Фериха
12:00 Алфа Ординација
13:30 Збор по збор
14:30 Вести
14:40 Семеен магазин
16:15 Бекстејџ
17:00 Комшиски муабети
17:30 Вести
18:15 Девојката со име Фериха
20:40 Луд, збунет, нормален
21:45 Бела лаѓа
22:20 Арена (квиз)
23:30 Вести
00:10 Игран филм
01:45 Бекстејџ
08:15 Вкусот на традицијата
08:30 Девојката со име Фериха
12:00 Алфа Ординација
13:30 Збор по збор
14:30 Вести
14:40 Семеен магазин
16:15 Бекстејџ
17:00 Комшиски муабети
17:30 Вести
18:15 Девојката со име Фериха
20:40 Луд, збунет, нормален
21:45 Бела лаѓа
22:20 Ѕид
23:30 Вести
00:10 Игран филм
01:45 Бекстејџ
08:15 Вкусот на традицијата
08:30 Девојката со име Фериха
12:00 Алфа Ординација
13:30 Збор по збор
14:30 Вести
14:40 Семеен магазин
16:15 Бекстејџ
17:00 Комшиски муабети
17:30 Вести
18:15 Девојката со име Фериха
20:40 Луд, збунет, нормален
21:45 Бела лаѓа
22:20 Миленко Неделковски шоу
23:30 Вести
00:10 Игран филм
06:00 Еден бакнеж
08:15 Мала редакција
09:00 Игран филм
11:00 Вардар ТВ
11:30 Соседи во акција
12:30 Комшиски муабети
14:30 Вести
16:00 Миленко Неделковски шоу
17:30 Вести
18:00 Европски патокази
19:30 Игран филм
21:00 Игран филм
23:00 Вести
23:30 На шанк
00:30 Игран филм
06:00 Еден бакнеж
07:30 Мала редакција
08:00 Жешка кујна
10:00 Комшиски муабети
12:00 Вкусот на традицијата
13:00 Зајди, зајди
14:30 Вести
14:40 Игран филм
16:20 Ѕид
17:30 Вести
18:15 Игран филм
21:00 Арена (квиз)
22:30 Папарацо лов
23:00 Вести
00:30 Игран филм