07:00 Музичка емисија
07:30 Слики од животот
08:15 Вкусот на традицијата
08:30 Прости ми
10:15 Село гори, баба се чешла
11:40 Телешоп
12:00 Алфа Ординација
13:30 Збор по збор
14:40 Семеен магазин
17:00 Комшиски муабети
17:30 Вести
18:15 Прости ми
20:40 Село гори, баба се чешла
21:15 Бела лаѓа
23:00 Вести
23:30 Игран филм
07:00 Музичка емисија
08:15 Вкусот на традицијата
08:30 Прости ми
10:15 Село гори, баба се чешла
11:40 Телешоп
12:00 Алфа Ординација
13:30 Збор по збор
14:40 Семеен магазин
17:00 Комшиски муабети
17:30 Вести
18:15 Прости ми
20:40 Село гори, баба се чешла
21:15 Бела лаѓа
23:00 Вести
23:30 Игран филм
07:00 Музичка емисија
08:15 Вкусот на традицијата
08:30 Прости ми
10:15 Село гори, баба се чешла
11:40 Телешоп
12:00 Алфа Ординација
13:30 Збор по збор
14:40 Семеен магазин
17:00 Комшиски муабети
17:30 Вести
18:15 Прости ми
20:40 Село гори, баба се чешла
21:15 Бела лаѓа
22:00 Арена (квиз)
23:00 Вести
23:30 Игран филм
07:00 Музичка емисија
08:15 Вкусот на традицијата
08:30 Прости ми
10:15 Село гори, баба се чешла
11:40 Телешоп
12:00 Алфа Ординација
13:30 Збор по збор
14:40 Семеен магазин
17:00 Комшиски муабети
17:30 Вести
18:15 Прости ми
20:40 Село гори, баба се чешла
21:15 Бела лаѓа
22:15 Ѕид
23:00 Вести
23:30 Игран филм
07:00 Музичка емисија
08:15 Вкусот на традицијата
08:30 Прости ми
10:15 Село гори, баба се чешла
11:40 Телешоп
12:00 Алфа Ординација
13:30 Збор по збор
14:40 Семеен магазин
17:00 Комшиски муабети
17:30 Вести
18:15 Прости ми
20:40 Село гори, баба се чешла
21:15 Бела лаѓа
22:15 Миленко Неделковски шоу
23:00 Вести
23:30 Игран филм
06:00 Еден бакнеж
08:00 Мала редакција
11:00 Соседи во акција
12:30 Урбан блок
13:00 Слики од животот
14:00 Слики од животот
14:30 Вести
17:30 Вести
23:00 Вести
06:00 Еден бакнеж
08:00 Мала редакција
08:00 Жешка кујна
09:30 Занаети
11:00 Занаети
12:00 Вкусот на традицијата
13:00 Зајди, зајди
14:30 Вести
16:20 Ѕид
17:30 Вести
23:00 Вести