07:30 Музичка емисија
08:15 Вкусот на традицијата
08:30 Девојката со име Фериха
10:15 Луд, збунет, нормален
11:30 Вести
12:00 Алфа Ординација
13:30 Збор по збор
14:30 Вести
14:40 Семеен магазин
16:15 Бекстејџ
17:00 Комшиски муабети
17:30 Вести
18:15 Девојката со име Фериха
20:30 Луд, збунет, нормален
21:50 Воена академија
22:40 Европски патокази – политички магазин (реприза)
23:30 Вести
00:30 Ограбувачи на загубениот град - Игран филм
07:30 Музичка емисија
08:15 Вкусот на традицијата
08:30 Девојката со име Фериха
10:15 Луд, збунет, нормален
11:30 Вести
12:00 Алфа Ординација
13:30 Збор по збор
14:30 Вести
14:40 Семеен магазин
16:15 Бекстејџ
17:00 Комшиски муабети
17:30 Вести
18:15 Девојката со име Фериха
20:30 Луд, збунет, нормален
21:50 Воена академија
22:45 Необјавени приказни – играна серија
23:30 Вести
00:30 Ноќ над Менхетн – Игран филм
07:30 Музичка емисија
08:15 Вкусот на традицијата
08:30 Девојката со име Фериха
10:15 Луд, збунет, нормален
11:30 Вести
12:00 Алфа Ординација
13:30 Збор по збор
14:30 Вести
14:40 Семеен магазин
16:15 Бекстејџ
17:00 Комшиски муабети
17:30 Вести
18:15 Девојката со име Фериха
20:30 Луд, збунет, нормален
21:50 Воена академија
22:20 Арена (квиз)
23:30 Вести
00:30 Викенд на село – Игран филм
07:30 Музичка емисија
08:15 Вкусот на традицијата
08:30 Девојката со име Фериха
10:15 Луд, збунет, нормален
11:30 Вести
12:00 Алфа Ординација
13:30 Збор по збор
14:30 Вести
14:40 Семеен магазин
16:15 Бекстејџ
17:00 Комшиски муабети
17:30 Вести
18:15 Девојката со име Фериха
20:30 Луд, збунет, нормален
21:50 Воена академија
22:20 Ѕид
23:30 Вести
00:30 Пандемија – Игран филм
07:30 Музичка емисија
08:15 Вкусот на традицијата
08:30 Девојката со име Фериха
10:15 Луд, збунет, нормален
11:30 Вести
12:00 Алфа Ординација
13:30 Збор по збор
14:30 Вести
14:40 Семеен магазин
16:15 Бекстејџ
17:00 Комшиски муабети
17:30 Вести
18:15 Девојката со име Фериха
20:30 Луд, збунет, нормален
21:50 Воена академија
22:20 Миленко Неделковски шоу
23:30 Вести
00:10 Водич за препознавање на вашите светци – Игран филм
06:00 Еден бакнеж
08:15 Мала редакција
09:00 Допирајќи ги дивите коњи – Игран филм
11:00 Вардар ТВ
11:30 Соседи во акција
12:30 Алфа акција
14:30 Вести
14:40 Чаша љубов – забавно музичка емисија (премиера)
16:00 Миленко Неделковски шоу
17:30 Вести
18:00 Европски патокази
18:50 Работна акција
19:30 Добриот пастир - Игран филм
21:00 Во филм – Игран филм
23:00 Вести
23:30 A good woman – игран филм (премиера)
06:00 Еден бакнеж
07:30 Мала редакција
08:00 Жешка кујна
10:00 Алфа акција
12:00 Вкусот на традицијата
13:00 Зајди, зајди
14:30 Вести
14:40 Патување на југ – Игран филм
16:20 Ѕид
17:30 Вести
18:15 Работна акција
19:10 Игран филм
21:00 Арена (квиз)
22:30 Папарацо лов
23:00 Вести
23:30 Chlorine - игран филм (премиера)