Македонија

Огревните дрва се најголеми аерозагадувачи во Битола

Високите концентрации на ПМ- честички во воздухот, повеќекратно од дозволените граници, во најголем процент лежат во согорувањето на дрвата во огништата на домакинствата.

24.02.2018 17:53:01
Високите концентрации на ПМ- честички во воздухот, повеќекратно од дозволените граници, во најголем процент лежат во согорувањето на дрвата во огништата на домакинствата. Проблемот да биде уште поголем, дотурот на дрва до битолчани се одвива скоро до зимските месеци и поради тоа, огревот има висок процент на влага и ослободува многу поголемо количество на ПМ- 10 честички. Само оваа причина доколку се спречи, аерозагадувањето може да се преполови, беше речено на денешната презентација на резултатите од проектот на Регионалното географско друштво ``Геосфера`` од Битола, во кој со тромесечен мониторинг беа детектирани најзагадените пунктови во градот и 145 аерозагадувачи.

- Од направените анализи, всушност се констатира дека најголем процент на аерозагадување емитираат домакинствата, поради тоа што консумираат огревно дрво во кое има висок процент на влага и создава големо количество на ПМ- честички и според нашите калклулации и се заслужни за некаде до 70% од емисиите на ПМ- честички. Со достава на сертифицирано огревно дрво некаде до летните месеци со низок процент на влага некаде до август, аерозагадувањето ќе се намали до 50%- рече претседателот на ``Геосфера`` м-р Мите Ристов. 

Екологистите од ``Геосфера`` предложија 30 предлог- мерки во осум групи и ги понудија на локалната самоуправа, со инерактивна карта на Гугл- мап на која е извршена визуелизација на мерките.

- Мерките кои што ги предложи ``Геосфера`` се дадени на Комисијата во Советот на Општината и се на разгледување. Јас ги имам дадено и до надлежните лица во администрацијата на Општината, сериозно се разгледуваат и што може максимално од нив да се направи- рече Наташа петровска, градоначалник на Општината Битола.

Екологистите загрижени од фактот дека воздухот во Битола е еден од најзагадените во Европа, што покрај домакинствата, Термоцентралите на РЕК ``Битола`` вршат годишна емисија од околу 10 илјади тони ПМ честички со оддалеченост од градот на само 13 км, што е за 7-8 пати повисока од дозволената, што Комбинатот исфрла до 7 пати повеќе сулфур- диоксид од дозволеното и продуцира големи концентрации на тешки метали, се решија на овој чекор, да бидат еколошка совест на битолчани, а во проектот беа вклучени повеќе стручни лица, активисти и ученици од девет училишта.
Петар Стефановски